Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 15 juli, 2021 - 18:10
  • Nils Torvalds FOTO: Tomas Tornefjell/ÅRTV

Torvalds nöjd med klimatpaket - men saknar sjöfartsundantag

EU-kommissionen har nu släppt hela det så kallade klimatpaketet, ett omfattande lagpaket som ska styra unionens klimatåtgärder. Men det saknas åtgärder för att skydda finländsk fartygstrafik.

I går, innan EU:s omfattande klimatpaket ens offentliggjorts, gick nio finländska EU-parlamentsledamöter – inklusive Svenska folkpartiets ledamot Nils Torvalds, ut med omfattande kritik mot läckta paragrafer om det finländska skogsbruket.

EU-kommissionen ställer krav på att en viss mängd växthusgaser binds i så kallade kolsänkor, i praktiken i skogar. Så länge kolet på jorden existerar i form av levande träd bildas det inga gaser, ingen koldioxid, som ökar uppvärmningen. Tvärtom, de suger åt sig koldioxid, och producerar syre som vi kan andas.

Men det blir inte så mycket skog kvar att avverka om all skog ska skyddas. Då skulle Finlands BNP minska, och så skulle arbetslösheten bland skogsarbetare öka.

Men, kritiken var riktad mot några läckta ströparagrafer. Nu när hela lagförslaget släppts i sin helhet är SFP:s parlamentsledamot Nils Torvalds ändå rätt nöjd. Men det finns ett allvarligt hot mot Finland och Åland kvar. För att trafikera finländska hamnar vintertid krävs i praktiken isklassade fraktfartyg. Och isklassning innebär dubbla, förstärkta eller helt enkelt tjockare skrov. Sådana skrov väger mer och det innebär större utsläpp. Det i sin tur innebär att det blir mer utsläpp av en fraktrutt tvärs över Bottenviken vintertid än över Medelhavet, och det finns det inga undantag gjorda för. Nils Torvalds förklarar sin inställning till paketet i inslaget.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »