Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 10 mars, 2022 - 17:55Uppdaterad: fredag, 11 mars, 2022 - 08:38
  • Nu ska Kastelholm sökas av efter arkeologiska fynd FOTO: Malin Henriksson/ÅRTV

Undersökning föregår bergvärmeinstallation vid Kastelholms slott

Snart är det meningen att Kastelholms slott ska få bergvärme men först måste en arkeologisk undersökning göras för att skydda de kulturvärden som finns under jord.

Landskapsregeringen har nyligen beviljat tillstånd för en arkeologisk undersökning vid Porthuset som är platsen för den planerade installationen och borrningen. Daniel Anderberg är antikvarie vid landskapets kulturmiljöenhet.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »