Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 21 juni, 2022 - 17:59Uppdaterad: tisdag, 21 juni, 2022 - 18:00
  • Skärgårdstrafikens senaste "tillskott", olje- och miljöskyddsfartyget Svärtan som nu söker extrabemanning för att klara sommaren. FOTO: ÅRTV

Veronica Thörnroos har tröttnat på färjeproblemen

Dyr drift och en åldrande flotta var två anledningar till att kortruttsprojektet sjösattes. Sedan dess har inget hänt. Nu har lantrådet tröttnat på situationen.

Veronica Thörnroos är lantråd och därmed chef för en infrastrukturminister, och hon har dessutom själv varit trafikminister (vilket var benämningen på samma ministär tidigare) med övergripande ansvar för skärgårdstrafiken.

Men det var länge sedan och mycket har ändrats sedan dess, säger hon.

Så vilket ansvar har hon själv för den ansträngda trafiksituationen? Åland idag ställde frågan till henne.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »