Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 22 maj, 2019 - 17:39Uppdaterad: fredag, 24 maj, 2019 - 11:27

Workshop om att ändra tankesätt gällande offentliga upphandlingsmetoder

Lars Nilsson är en som har hållit i workshopen och han menar på att det är viktigt att vrida på hur man tänker kring offentliga upphandlingar. Han har genomfört 273 upphandlingar via partnering och hittils är ingen överklagad.

Alternativ till offentliga upphandlingsmetoder är en workshop som Digitaliseringskommisionenen ligger bakom och de vill förhoppningsvis tillföra kompetens och mod till tjänstemän såväl som upphandlade enheter på Åland.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »