Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 16 september, 2019 - 12:05Uppdaterad: måndag, 9 mars, 2020 - 13:22

Åländska berättelser: Sista mötet

Lastfartyget M/S Irma förliste hösten 1968. Alla ombord omkommer och bland dem åtta medlemmar ur ägarfamiljen Grönqvist. Innan avresan hälsade Mirja och Sten Grönqvist tillsammans med sin 2-årige son Kim på barndomsvännen Solveig Mörn i Åbo. Åländska berättelser handlar om det sista mötet. Redaktör är Peter Grönholm.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »