Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 2 januari, 2020 - 09:22Uppdaterad: torsdag, 2 januari, 2020 - 11:30
  • Den här 200 år gamla skogen i Vessingsboda i Lemland är ännu oröjd efter Alfrida. Foto: Malin Henriksson
  • Lika tät som skogen i bakgrunden stod träden på det här öppna fältet före Alfrida slog till. Skogsägare är Mathias Sandberg i Vessingsboda, Lemland. Foto: Malin Henriksson
  • Nio månader efter Alfrida föddes Alfred. Mamma är Daniela Back i Sund. Foto: Malin Henriksson

Dokumentär: Alfrida - i stormens spår

Stormen Alfrida slog mot Åland den 2 januari för ett år sedan och orsakade stor förödelse.

Uppskattningsvis föll en miljon kubikmeter skog, varav hälften upparbetats sedan dess. Av allt stormvirke räknar man med att en normal årsavverkning, 200.000 kubikmeter, blir liggandes kvar i skogen.

Under stormnatten gick Ålands elandelslags 3.300 kilometer långa elnät av på flera tusen ställen. Det fanns abonnenter som var utan ström i upp till tre veckor. Utan den externa hjälp som elandelslaget fick från linjemontörer från Finland och Sverige hade reparationsarbetet antagligen pågått än.

I Ålands radios dokumentär har vi talat med flera som på olika sätt drabbades i stormen.
Redaktör är Malin Henriksson.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »