Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 11 juni, 2020 - 13:16

Bra med dialog mellan markägare och Kulturbyrån

I slutet av förra veckan lämnade landskapsregeringen in en polisanmälan om misstänkt skadegörelse på en fornlämning.

Det är inte första gången ett liknande ärende har hamnat hos polisen. Den här gången är det allvarliga skador enligt Kulturbyråns antikvarie Marcus Lindholm. Det skadade området är en bronsåldersboplats där skogsmaskiner åsamkat skada på fornlämningen.  Marcus Lindholm berättar för reporter Nina Smeds om vilka regler som gäller när man vill bearbeta områden där det finns fornlämningar.

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »