Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 14 september, 2023 - 10:27Uppdaterad: torsdag, 14 september, 2023 - 10:27
  • Katarina Fellman och Bengt Kriström

”Fakta för bra beslut”

Hur kan olika samhällsintressen samverka för en hållbar utveckling? Behövs ekonomisk tillväxt för en hållbar omställning? Och hur kan forskare nå politiker med obekväma budskap? 

Dessa och andra frågor diskuteras under Ålands fredsinstituts seminarium ”Fakta för bra beslut - där miljö och ekonomi möts” som ordnas på Hotell Arkipelag i dag, torsdag, klockan 11.30. 

I panelen sitter flera forskare och två moderatorer. Bengt Kriström, professor i naturresursekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå och Katarina Fellman, direktör vid Åsub gästade Gomorron.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »