Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 5 mars, 2014 - 10:42Uppdaterad: tisdag, 20 september, 2016 - 12:31

fiskyngelbeställningar och läget för ejderstammen mm

I Jakt och fiske handlar det på fiske sidan bland annat om fiskelagens yngelbeställningar och om vad den annorlunda vintern har inneburit för fisket. Och i fråga om jakt diskuteras hur det är beställt med ejderstammen, larmrapporter har gjort gällande att den minskat närmast katastrofalt. Vad har dessa rapporter för inverkan på kommande jakt, kan det alls bli någon sådan? Dessutom handlar det om jaktens dag på Jakt- och fiskemuseet i Eckerö i slutet av april. Medverkar gör experterna Tom Karlsson och Roger Gustafsson medan Leif Sundberg är programledare.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »