Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 26 mars, 2014 - 14:15Uppdaterad: tisdag, 20 september, 2016 - 12:22

Föräldrarna allt viktigare roll i skolan.

Att föräldrarnas engagemang spelar roll för barnens skolgång kan te sig ganska självklart. Men liksom samhället och skolan i övrigt har förändrats, så har också föräldraengagemanget.
Idag håller Förbundet Hem och Skola i Finland regionmöte för de åländska Hem och skola-föreningarna, och i samband med detta deltog förbundets verksamhetsledare Micaela Romantschuk-Pietilä i en diskussion om detta igår på stadsbiblioteket.
Vår reporter Alfons Röblom träffade henne.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »