Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 29 november, 2018 - 13:24Uppdaterad: torsdag, 29 november, 2018 - 13:25
  • Åländska Gun Lindman jobbar för FRK i världens största flyktingläger i Bangladesh. Foto: Privat

Gun jobbar för FRK i världens största flyktingläger

Åländska Gun Lindman jobbar för finska Röda korsets (FRK:s) sjukhus, vid det som kallas världens största flyktingläger i Bangladesh

Sjukhuset där Gun jobbar som Röda korsdelegat ligger nära gränsen till Myanmar/Burma. Flyktingarna är till största delen rohingyas som flytt sina hem i Myanmar undan våldsamheter och förföljelse. Gun Lindman arbetar som psykosocial delegat för finska Röda korset i lägret och har varit där i snart sju veckor. När reporter Nina Smeds når henne i Kutu Palong har hon några dagar kvar innan hemfärd. Det psykosociala arbetet omfattar annan vård än sjukvård.  Gun Lindman jobbar i ett team på tio personer och till hennes uppgifter hör att handleda och utbilda volontärer och andra frivilligarbetare som ger psykosoicalt stöd till flyktingarna i lägret. Gun tar också emot egna patienter eller så planerar hon kommande utbildningar. Arbetsdagen avslutas med ett avstämningsmöte med teamet.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »