Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 5 mars, 2024 - 12:33Uppdaterad: tisdag, 5 mars, 2024 - 12:35
  • Miljösamordnare Ulf Simolin vid bygget av dammen. Foto Dan Sjöblom

Nu anläggs en damm i Museiparken

Anläggandet av en sedimentationsdamm i Museidammen i parken mellan Ålands museum och Lilla Holmen, är nu igång. En av anledningarna till bygget är att Mariehamns stad har behov av vattenrening från det dagvatten som idag rinner orenat ut i havsviken Slemmern.

Vi träffar miljösamordnare Ulf Simolin från Mariehamns stad, på plats vid bygget, för att höra hur byggplanerna ser ut och hur det påverkar parken. Projektet väntas vara klart till midsommar

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »