Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 23 augusti, 2022 - 13:00Uppdaterad: tisdag, 23 augusti, 2022 - 13:10
  • Kaj Ådjers, Göran Löfroth och Marie- Louise Andersson, foto ACK.
  • Flygbild över våtmarken Fotograf: Ove Söderlund
  • Nylagd våtmark i Hulta, foto ACK.

Ny våtmark i Hulta

– Grundorsaken till varför vi ville göra det här var att vi såg att vattnet började bli väldigt grumligt här i Hultasundet, säger samfällighetens ordförande Göran Löfroth.

Våtmarksprojektet i Sund är delvis finansierat med medel från Leader.

– Totalt ligger vår budget på över 50 000 tusen euro och med det här projektet hoppas vi kunna förbättra vattenkvalitén och strandmiljön i Hulta sundet, säger Göran Löfroth.

 

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »