Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 6 oktober, 2022 - 10:59Uppdaterad: torsdag, 6 oktober, 2022 - 10:59
  • Johan Lindqvist och Anders Hurmerinta

Så besiktas åländska skyddsrum

Den här veckan är brandskyddsföretagaren Anders Hurmerinta på Åland för att utföra besiktningar av skyddsrum i bostadsbolag och samlingslokaler.

Han och Johan Lindqvist från brand- och räddningsutrustnings företaget Hamsafe bjöd med oss till Lemböte Lägergårds skyddsrum för att utföra det ibruktagningsprov som bör göras vart tionde år för att säkerställa att utrymmet klarar av en tryckvåg.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »