Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 23 september, 2014 - 10:55Uppdaterad: tisdag, 20 september, 2016 - 11:10

Samverkan för Östersjöns bästa

Det krävs samarbete för att Östersjöns hälsa ska kunna förbättras. Och för att stimulera till fler samarbetsprojekt har Östersjöfonden bjudit in ett 30-tal aktörer från Åland, Sverige och Finland till ett två dagar långt möte i Mariehamn. Tanken är att deltagarna ska lära av varandra och hitta nya samarbetsformer kring Östersjöns miljö. Det säger Östersjöfondens VD Lotta Nummelin.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »