Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 31 mars, 2022 - 10:07Uppdaterad: fredag, 1 april, 2022 - 16:59

Stabil befolkningsökning på Vårdö

Vårdö kommun har de senaste årtiondena haft en gynsam befolkningsdemografi.

Baserat på siffror enligt Åsub har kommunen en ökning på drygt 20 % i ett tidsspann på 30 år medan resten av skärgårdskommunerna minskat med 15 % under samma period. Erik Brunström är kommundirektör på Vårdö och berättar att bland annat bra pendlingsmöjligheter varit en viktig aspekt för ökningen.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »