Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 9 juni, 2022 - 11:15Uppdaterad: torsdag, 9 juni, 2022 - 11:22

Tecken på ökad ensamhet hos äldre

Det skickades ut en enkät gällande äldres hälsa och livsvillkor som 61,6 procent av äldre personer på Åland svarade på under våren.

Åland hade den högst uppmätta svarsfrekvensen jämfört med andra medverkande områden. Det är genom det tvärvetenskapliga forskningssamarbetet GERDA som man har samlat in datan. Erika Boman är forskningsansvarig för GERDA vid Högskolan på Åland och gästade oss i studion.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »