Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 24 maj, 2024 - 11:16Uppdaterad: fredag, 24 maj, 2024 - 11:16

Det utmanande världsläget skapar utmaningar också för den marina försäkringsbranschen

Marin handel och säkerhet är en global fråga. Utan försäkringar kan fraktfartyg inte gå och utan fraktfartyg skeppas inga varor. Under sjöfartens dag i torsdags hölls en paneldiskussion om just det här - hur försäkra i krigstider. 

För den globala shippingindustrin är konflikten i Röda havet just nu den som orsakar mest huvudbry. Då Huthirebellerna som stödjer Hamas i kriget i Gaza intagit den viktiga handelsfarleden och beskjuter fartyg väljer många bolag att hellre segla runt Afrikas spets, vilket medför ökade kostnader. 

– Också försäkringsbolagen tar då större risker, berättar Stefan Axberg, affärschef på Alandia Marina försäkringar. 

Det många kanske inte vet är att de Nordiska länderna och Åland har tjugosex procent av den globala marknaden inom området. Också Rysslands påverkan är stor för branschen. 

– Anlöp till Ryssland räknas som krigsrisk så det är väldigt påtagligt. Vår uppgift är att möjliggöra för fartygsägare att trafikera oberoende av risker, säger Axberg. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »