Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 10 december, 2020 - 22:00Uppdaterad: torsdag, 10 december, 2020 - 22:00

Kulturmagasinet vecka 50

I nästan 20 år hade Mariehamn något som kallades för konstprocenten, vilket innebar att en summa motsvarande en procent av stadens nettoinvesteringar skulle användas till inköp av konstnärlig miljögestaltning vid renoveringar och nybyggnationer.

Men sedan i fjol har man bytt till ett nytt system, där en viss minimisumma är tryggad varje år, och där projekten inte längre är knutna till nybyggnationer.
Enligt Lars Midbjer, kulturledare för Mariehamns stad, innebär detta att fler konstverk av olika slag så småningom börjar dyka upp i stadsbilden.

Dessutom blickar vi tillbaka på kulturhändelser under den vecka som gått, allt från 14-årige Malte Hartvik vars mening vann en av Hufvudstadsbladets tävlingar, till filmkommissionär Titte Törnroth om inspelningen av Agatha Christie-serien och varför den krävde att Västerhamnen skulle släckas ner.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »