Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 8 februari, 2017 - 15:33

Arkivet: I teaterns värld

Vi möter eldsjälen Solveig Erikson i ett program som handlar om hennes insatser för teatern på Åland. Hon var ordförande i Teaterföreningen i Mariehamn i nästan 30 år och bidrog med mycket för att berika Ålands teaterliv.

Solveig Erikson var född i Holland och hon kom till Åland 1935 som lärare i engelska. Snart träffade hon Edgar Erikson, som skulle ta över rederiet efter sin far Gustaf Erikson. Teaterdebuten skedde med en liten roll i lustspelet ELIZA STANNAR av H V Esmond. Solveig Erikson valdes till Teaterföreningen i Mariehamns ordförande år 1956 och som sådan verkade hon ända fram till år 1985.

Robert Liewendahl beskriver Solveig Eriksson så här i Teaterföreningens 90-års historik år 2004:

För Solveig var det viktigt att alla skulle trivas , från ljudteknikerna till skådespelarna. Hon lärde att allt var ett teamwork och var inte främmande för något arbete vare sig det gällde att regissera, skura golv, måla kulisser eller diska. Seriöst var det alltid och ordning skulle det vara. Kvalitetstänkandet var viktigt för Solveig och hon sparade därför inte på krafterna när det gällde föreningens uppsättningar. Allt från skådespelarinsatser och scenografi till ljussättning och kostymer skulle vara så professionellt som det bara var möjligt.

Solveig Eriksons kunskap var viktig inte minst vad gällde pjäsval, och hon översatte själv pjäser, bland annat från franska. Riktigt i sitt esse var Solveig då VITA HÄSTEN sattes upp. Hon älskade operetter. Genom Solveigs försorg kom Kastelholmsspelen igång igen år 1960. På Kastelholm spelade hon bl.a. drottning Fredrika i Lars Forsells GALENPANNAN. En Solveig-innovation som låtit tala om sig var uppsättningen av Valdemar Nymans DJÄVULSDANSEN vid Notvikstornet i Bomarsund år 1970. Här fick Solveig det kärleksfulla namnet Verkmästarn bland teaterfolk, eftersom hon ihärdigt tog i var helst det behövdes. För Solveig fanns det inget ”vi gör det i morgon”, det som gällde var ”nu” om det så skulle repeteras eller målas till fem på morgonen.

Filmen handlar om Solveig Eriksson och hennes insatser för teatern på Åland.

Programledare: Ulf Weman

Medverkande: Helge Sölgén

TV Åland

Programmet är sammanställt av Kalle Wetterström i Arkivet.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »