Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 12 januari, 2017 - 14:37Uppdaterad: torsdag, 19 januari, 2017 - 12:22

Erkas på Vårdö - från fallfärdigt ruckel till hembygdsgård

Erkas på Vårdö - från fallfärdigt ruckel till hembygdsgård

I februari 1983 alltså för nästan exakt 34 år sedan började Vårdöby och Strömsby byalag fundera på om man skulle kunna göra den då förfallna mangårdsbyggnaden på gården Erkas till hembygdsgård och på hösten samma år bestämde man sig för att ta hand om huset. Efter idogt arbete har gården nu gått en ny vår till mötes. Vi får höra Gunilla Boman, Aslög Granlid och Göran Nordberg från byalaget berätta om en del av det som hänt under de tre senaste decennierna.

Tänk er ett hus med stora hål genom taket hela vägen genom huset ända ner till hälleberget. Så var det på Hembygdsgården Erkas i Vårdö när Vårdöby och Strömsby byalag övertog huset och började rusta det för att rädda det från att helt ramla ihop. Detta var år 1983 och gården hade stått tom i många år. Efter oändligt många timmars arbete, banklån och sedermera också så kallade Leader-pengar är huset nu renoverat och i gott skick och en dyrbar klenod för alla i byalaget. Det senaste man satsat på är att mura ny bakugn i köket, ett projekt som bekostats med hjälp av Leaderpengar. Idag får vi höra glimtar från allt det som skett med huset under tiden från 1983 och fram till idag och våra ciceroner är byalagets ordförande Gunilla Boman, vars mors släkt var från Erkas, sekreteraren Aslög Granlid och styrelsemedlemmen Göran Nordberg.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »