Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 5 maj, 2017 - 13:28Uppdaterad: fredag, 5 maj, 2017 - 14:38
  • Leena Luoma har uppfostrat tonåringar i två omgångar. Foto Rasmus Olin ÅRTVV

Leena fick tonåringar på nytt

När Leena Luoma var 69 år flyttade hon in med  tre av sina fyra föräldralösa barnbarn. Hon fick bli mamma på nytt efter att ha uppfostrat fyra egna barn.

Hennes dotter och svärson gick båda bort i cancer och lämnade fyra barn i åldern 9-16 år efter sig.

På dotterns dödsbädd erbjöd sig Leena att ta hand om barnen och flyttade så småningom in med tre av dem i deras hus. En av döttrarna i familjen har Downs syndrom och fick flytta till ett boende inom Omsorgsförbundet.

På morsdag får Leena, snart 78 år, ta emot Finlands Vita kors för sin fostrargärning. I motiveringen skriver Mannerheims barnskyddsförbund bland annat att Leena trots att hon även vårdat sin åldrande mor under en längre tid åter tog på sig föräldrarollen. Leena själv säger att det inte fanns något annat alternativ.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »