Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 1 februari, 2017 - 13:24Uppdaterad: onsdag, 1 februari, 2017 - 13:28
  • Folke Engblom, foto Kjell Brändström ÅRTV.

Likboden på Norrgårds.

Totalt cirka trettontusen euro varav tiotusen i Leaderpengar, det ska täcka restaurerings kostnaderna berättar Folke Engblom.

Folke Engblom som är en av medlemmarna i "släktföreningen" Norrgårds berättar att man varit i kontakt med Museibyrån och fått rekomendationer i hur man bör gå till väga i restaureringsarbetet, till exempel ska taket repareras och tegelpannorna ska bytas mot pärtor. Några av stockarna längs marken är också angripna av röta och bör därför bytas ut likas några golvtiljor. Om ett år beräknas likboden på Norrgårds i Norrby vara restaurerad berättar Folke Engblom.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »