Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 6 april, 2017 - 12:14
  • Vårens första blåsippa, foto: ack

Livsstegen - livsförändring på djupet

Är du missnöjd med något i mitt liv och hur kan du förändra din situation eller ditt beteende? Livsstegen - ett självhjälpsprogram i 12 steg ger hopp för hopplösa och till hösten hoppas Mariehamns församling kunna starta en livsstegsgrupp.

Kyrkan och församlingarna av idag är långtifrån "bara" gudstjänster. I Mariehamns församling erbjuder man idag bland annat sinnesromässor och till hösten tar man ytterligare ett steg och introducerar "Livsstegen".
Livsstegen är ett självhjälpsprogram i 12 steg som bygger på minnesotamodellen. Församlingen har under vintern kört en testgrupp i Livsstegen och till hösten hoppas man kunna köra igång på allvar om intresset finns. I en Livsstegs-grupp får du inga svar eller pekpinnar, det är du själv som genom din egen berättelse och genom att lyssna på andras berättelser når insikter i din livsprocess!
Vi har träffat församlingspastor Maria Piltz samt Sven Sjöberg och Maria Stenberg Haug för att prata om Livsstegen.
 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »