Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 4 oktober, 2021 - 14:26Uppdaterad: måndag, 4 oktober, 2021 - 17:47

ÅHS återinför hälsokontroller för barn

Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS, återinför hälsokontrollerna för barn mellan tre och sex år.

Primärvårdschef Tora Woivalin säger att det fanns planer på att helt ta bort kontrollerna för femåringar, men ett formellt beslut fattades aldrig.

Lösningen blev istället att barnrådgivningen på ÅHS under sommaren bestämde sig för att skjuta upp årskontrollerna för barn mellan tre och sex år.
Det beslutet visade sig dock strida mot lagen, vilket innebär att ÅHS måste återinföra kontrollerna.

-De finns med i en förordning som innebär att besöken är lagstadgade och inte kan dras in. Jag fick felaktig information om detta, vilket kan hända inom alla organisationer, säger Wille Valve (MSÅ) som är styrelseordförnde för ÅHS.

Beslutet att pausa de årliga kontrollerna berodde på att coronapandemin har krävt en omfördelning av resurserna inom primärvården och på rekryteringsutmaningar.

ÅHS räknar med att personalsituationen ska förbättras under hösten.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »