Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 1 december, 2023 - 14:47Uppdaterad: fredag, 1 december, 2023 - 15:28

Åland har betalat för rättspsyk – ska enligt LR bekostas av staten

Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS, har betalat för rättspsykiatrisk vård, en kostnad som enligt landskapsregeringen egentligen ska tas av staten. Det hela upptäcktes under det pågående arbetet med revideringen av självstyrelselagen.

Enligt landskapet har riket fullt ut lagstiftningsbehörighet på området och borde därför också ta kostnaderna.  

– Ålands landskapsregering anmodar därför den offentliga hälso- och sjukvårdsmyndigheten Ålands hälso- och sjukvård att i fortsättningen bestrida fakturor för vård som Institutet för hälsa och välfärd beslutat om på rättspsykiatriska grunder, skriver de i ett beslut. 

Landskapsregeringen hoppas nu att social- och hälsovårdsministeriet snabbt ska ta fram en överenskommelseförordning och informera berörda myndigheter i riket. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »