Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 1 december, 2023 - 16:45Uppdaterad: fredag, 1 december, 2023 - 16:45

Äldreomsorgen i Jomala behöver nästan en miljon i tilläggsanslag

Äldreomsorgen i Jomala blir nästan en miljon dyrare det här året än vad kommunen hade budgeterat.

Det har varit en volymökning och högre kostnader inom hela äldreomsorgen som gjort att det beräknas bli en tilläggskostnad på knappt 970 000 euro. 

Efter omdisponering av anslag och återhållsamhet inom förvaltningen föreslår kommunstyrelsen inför fullmäktige att drygt 830 000 euro beviljas som tilläggsmedel. 

Det är bland annat högre beläggning och högre snittpris per dygn på Oasen och boende på utomstående enheter som gjort att äldreomsorgen i Jomala överskrider budget. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »