Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 6 juni, 2023 - 16:24

Andelen svenskspråkiga i statsförvaltningen liten

95 procent av statsanställda har finska som modersmål och 3,7 procent har svenska som modersmål. Sett till hela befolkningen är siffrorna 86,5 procent respektive 5,2 procent. Det skriver justitieministeriet i ett pressmeddelande efter att man utrett språkkunskaperna vid statliga myndigheter.

Utredningen är den mest omfattande som gjorts hittills och genomfördes som en del av den nya nationalspråksstrategin som utarbetats i enlighet med regeringsprogrammet. Däremot är siffrorna inte förvånande för justitieministeriets enhetschef Corinna Tammenmaa
- Det kommer inte som en överraskning. Kunskaperna i svenska inom statsförvaltningen har blivit sämre och det finns allt färre tjänstemän som kan svenska, säger hon. 

Orsaken till den låga andelen som har svenska som modersmål inom statsförvaltningen är ännu oklar, men Tammenmaa önskar att någon nu ska använda datan för att utreda saken vidare. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »