Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 26 februari, 2024 - 05:58Uppdaterad: måndag, 26 februari, 2024 - 07:35

Ändring av lagen gör det möjligt för företag att hyra fordon utomlands för godstrafik

Från och med 1 februari 2024 ändrades lagen om registrering och besiktning av fordon. Nu är det möjligt för företag att hyra fordon, till exempel lastbilar, från ett annat EU-land.

Innehavaren av ett trafiktillstånd får använda ett hyrt motorfordon avsett för godstrafik som är registrerat i ett annat EU- eller EES-land under högst 30 dagar i följd under ett kalenderår.  
– Det handlar om att harmonisera lagstiftningen till följd av EU-direktiv för att ha gemensamma regler och bestämmelser inom unionen, säger Gustav Blomberg, byråchef på infrastrukturavdelningen.  

Ändringarna skulle egentligen varit genomförda 6 augusti 2023 enligt EU-direktivet.  

Blomberg säger att man ofta är sena med den här typen av implementeringar av EU-direktiv eftersom de ofta är tekniskt komplicerade och svåra att genomföra. 
– De här direktiven är alltid prioriterade inom landskapsregeringen. Om man inte genomför direktiven enligt tidsplanen och kommissionen påbörjar ett överträdelseförfarande riskerar Åland stora böter. Det vill man aldrig råka ut för, säger Blomberg.  

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »