Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 20 maj, 2022 - 11:29Uppdaterad: fredag, 20 maj, 2022 - 15:03
  • LR har samlat alla åtgärder i ett protokoll. Arkivbild.

Åtgärder efter effektivitetsrevisionen

Landskapsregeringen har vidtagit en rad åtgärder efter effektivitetsrevisionen som gjordes 2020.

I den revisionen fick bland annat Ålands musikinstitut och projekt västra Föglö, kortrutten, hård kritik. Revisorerna hade även synpunkter på hur arbetet vid landskapets miljöbyrå bedrevs och att systemet med internhyror borde ses över.

Landskapsregeringen konstaterar i sitt svar att man nu inlett en inbesparingsprocess vid musikinstitutet som fick kritik för att undervisningen var ineffektiv.

När det gäller kortrutten har landskapsregeringen haft en parlamentarisk arbetsgrupp som tittat på alternativet med tunnel till Föglö och det har även tagits fram tydligare linjer för hur fullmakter ska formuleras.

Miljöbyrån har fått en ny verksamhetsplan där prioriteringsordning av ärenden införts och ansvarig tjänsteman för varje aktivitet har utpekats. Detta för att ärenden inte ska bli liggande oskäligt länge. Och när det gäller internhyrorna avser landskapsregeringen ta ställning till om det ska göras en oberoende utredning av systemet.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »