Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 30 oktober, 2023 - 16:51Uppdaterad: måndag, 30 oktober, 2023 - 17:20
  • Hälften av kommunerna uppger att de är i ekonomisk kris.

Åtta kommuner i kris

I en gemensam skrivelse till Ålands landskapsregering ropar åtta åländska kommuner på hjälp.  

Det är Föglö, Geta, Kumlinge, Kökar, Lemland, Lumparland, Sottunga och Vårdö som nu väljer att beskriva sig själva som ”krisande kommuner”.   

Kommunerna har gemensamt analyserat underskott, skuldbörda, likviditet, årsbidrag och soliditet. Analysen målar upp en dyster bild av nuläget och framtiden.  

Enligt de åtta kommunerna är grundorsaken till det svåra läget att kommunernas kostnader stigit samtidigt som landskapsandelarna sjunkit en aning. Kommunerna önskar nu att deras ekonomiska problem beaktas i det kommande regeringsprogrammet och att de kompenseras för fördyrande lagkrav. 

Avgående kansliminister Harry Jansson säger till Ålands Radio att utspelet inte kommer som någon överraskning. Samtidigt konstaterar han att det ekonomiska läget är kämpigt också för andra kommuner och för landskapet. Han beklagar att den kriskommunlag som diskuterades fick ett svalt mottagande på många håll. Enligt Jansson var lagens syfte i första hand att ge landskapet möjlighet att hjälpa kommuner med problem, inte att tvinga fram kommunsammanslagningar. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »