Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 12 augusti, 2022 - 15:10Uppdaterad: fredag, 12 augusti, 2022 - 15:16

“Bättre att ha någon på plats än ingen alls”

Det finns för lite personal inom äldreomsorgen på Åland.
Stefan Simonsen, vikarierande förbundsdirektör på Oasens boende- och vårdcenter, förklarar att personalläget på Oasen är ansträngt.

Orsakerna enligt honom är pandemi, långtidssjukskrivningar och brist på vikarier.

-När det är svårt att fylla alla pass så tar man in sådana vikarier som inte är vana vid att det är mycket arbete och det är tungt. Det betyder att de som kommer blir trötta snabbare och de kanske tycker att det inte är så roligt att vara sommarvikarie, säger Stefan Simonsen.

För att lösa problemet med personalbrist menar Simonsen att tröskeln för att jobba inom äldreomsorgen måste bli lägre.

-Det skapar otrygghet att inte alltid ha samma personal på plats och vi har många inhoppare och vikarier. Men på samma gång är det bättre att vi har någon på plats än ingen alls. Alla problem vi har löser vi med vårdtagarna i fokus, konstaterar Stefan Simonsen.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »