Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 8 september, 2022 - 05:30Uppdaterad: torsdag, 8 september, 2022 - 05:33
  • Susanne Peltonen på KST. Foto: Eva Ringbom-Fonsell.

Brist på barnatillsyningspersonal

För närvarande finns ingen barnatillsynspersonal på Åland.

Det är Kommunernas socialtjänst (KST) som handhar de tjänsterna och av två tjänster har en sagt upp sig och en annan har gått på föräldraledigt. Barnatillsyningspersonalen hjälper till vid bland annat skilsmässor och separationer och gör upp avtal om barns boende, vårdnad och umgängesrätt. De handhar också faderskaps- och moderskapsärenden.

- Vi har rätt många ärenden just nu och det finns risk för att det bildas kö och att folk får vänta tills vi hittat ny personal, säger Susann Peltonen som är områdeschef för tidigt stöd vid KST.

Under tiden hänvisas barnatillsynsärenden till övrig personal inom KST.

- Det finns en risk att barns behov och rättigheter inte blir tillgodosedda om situationen fortgår. Barnatillsynspersonalen har en viktig förebyggande funktion vid till exempel svåra separationer. Men vi hoppas kunna anställa personal inom kort, säger Susann Peltonen.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »