Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 1 juni, 2022 - 17:24Uppdaterad: onsdag, 1 juni, 2022 - 17:26

Brist på närvårdare tvingar Trobergshemmet att anställa ickebehöriga

Ålands miljö- och häloskyddsmyndighet ÅMHM vidtar inga åtgärder i ett fall där en anonym person klagat till Valvira om att Trobergshemmet i Mariehamn tillåter en person med påstådd analfabetism att jobba som inhoppare inom vården.

Det var i april som den klagande lämnade in en fråga till Valvira om ärendet och menade att hen själv kan läsa och skriva men får inte jobba kvar eftersom hen saknar utbildning. ÅMHM skriver i sitt beslut att man diskuterat frågan om outbildad personal med Trobergshemmet och att ledningen där inte hade kännedom om sådant här missnöje. Men bristen på närvårdare tvingar ändå Trobergshemmet att anställa personer som inte är yrkesutbildade inom vård men har ett intresse att arbeta med äldre. De anställs som inhoppare och får ersättning per antal timmar.

ÅMHM konstaterar att varken socialvårdslagen eller lagen om yrkesrättigheter känner till benämningen outbildad personal men tillåter under förutsättningar av tillräcklig utbildning, erfarenhet och yrkesskicklighet andra personer att vara verksamma i uppgifter som hör till en yrkesutbildad person med skyddad yrkesbeteckning.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »