Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 9 november, 2022 - 06:27Uppdaterad: onsdag, 9 november, 2022 - 07:17
  • Mer personal behövs på daghemmen menar daghemsföreståndare i Jomala. Arkivfoto.

Daghemsföreståndare vill se utökad bemanning

Sex daghemsföreståndare i Jomala påtalar i ett brev till kommunstyrelsen att en utökad grundbemanning behövs inom barnomsorgen.

- Personalen känner dagligen att de inte räcker till. Vi ser fler sjukdagar och många har valt att gå ner i arbetstid, skriver föreståndarna. De upplever också att personal söker sig bort från barnomsorgen för andra jobb, till exempel till kommuner där man valt att öka grundbemanningen i barnomsorgen.

Enligt landskapslagen om barnomsorg och grundskola ska det i en barngrupp för barn över tre år finnas en personal per sju barn. Föreståndarna förordar en ökning till en personal per fem barn. I barngrupper för barn under tre år kräver lagen en personal per fyra barn, där förordar föreståndarna en ökning till en personal per tre barn.

Eftersom det i dag är väldigt svårt att få tag på vikarier önskar föreståndarna också att varje daghem kunde få en husvikarie och att en gemensam vikariepool kunde skapas för skolor och daghem i kommunen eller utbildningsdistriktet.

Kommunstyrelsen antecknade daghemsföreståndarnas skrivelse till kännedom på sitt senaste möte.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »