Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 22 april, 2024 - 05:50Uppdaterad: måndag, 22 april, 2024 - 08:04

Efter avgörande i förvaltningsdomstolen: lärartjänst på Föglö görs om

Bildningsnämnden i Föglö avbryter nu rekryteringen av den tjänst där Ålands förvaltningsdomstol tidigare i vår kom med ett avgörande efter att en sökande till tjänsten besvärat sig. 

– Vi har bestämt att ombilda tjänsten från en tjänst som ämneslärare i engelska till en tjänst som ämneslärare i engelska och svenska. Detta för att bättre tillgodose skolans behov, säger bildningsnämndens ordförande Rainer Juslin (Lib) Kommunens fullmäktige ska nu ta ställning till ombildandet av tjänsten på sitt nästa möte i slutet av maj. Tjänsten ska sedan annonseras ut och tillsättas från första januari 2025.  
Förvaltningsdomstolen konstaterar i sitt avgörande bland annat att det i handlingarna kring beslutet inte framkommer att de sökandes meriter skulle ha jämförts sinsemellan så som grundlagen förutsätter. Rainer Juslin menar att man gjorde en meritjämförelse mellan kandidaterna men att man inte skickade med den till förvaltningsdomstolen.  
– Våra rutiner brister. Vi borde kanske uppgöra en promemoria för rekrytering, säger Juslin. 
På frågan om han förstår att det utifrån kan se ut som att nämnden ombildar tjänsten för att kunna anställa personen de från början ville svarar Rainer Juslin att han förstår det men att så inte är fallet. 
– Vi hoppas på många behöriga sökande till tjänsten kommande omgång, säger han.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »