Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 20 september, 2023 - 11:14Uppdaterad: torsdag, 21 september, 2023 - 10:00
  • EW Finland tar över Föglölinjen. Arkivbild.

EW Finland Oy tar över Föglölinjen

Från och med 2024 tar EW Finland Oy över trafiken mellan Svinö och Degerby och avtalet sträcker sig till och med 2028 med option för de två följande åren. 

Under de senaste åren är det Ansgar Ab som har haft trafiken på Föglölinjen med M/S Skarven. 

Landskapet uppfattade budet på knappt 1,2 miljoner euro per år som onormalt lågt och begärde därför in en förklaring av EW Finland Oy. LR konstaterade att förklaringen till det låga priset vad godtagbar och att anbudet innehöll de uppgifter och dokument som krävdes i anbudsförfrågan. Förklaringen till det låga priset är inte offentlig. Avtalet beräknas starta den 29 februari 2024. 

De övriga anbuden blir offentliga efter att avtalet är undertecknat, vilket sker tidigast 14 dagar efter att tilldelningsbeslutet är skickat. 

EW Finland Oy hör till samma bolagsgrupp som Nordic Jetline. Bolaget har även avtal för Åva-Osnäslinjen, tvärgående linjen och södra linjen. 

Infrastrukturminister Christian Wikström är bekymrad över det allt snävare konkurrensläget inom skärgårdstrafiken på Åland.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »