Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 9 april, 2024 - 11:20Uppdaterad: tisdag, 9 april, 2024 - 13:49

Flera fall av allvarliga A streptokocker har krävt sjukhusvård

Under de senaste månaderna har det varit flera fall av infektioner av allvarlig grupp A streptokocker, GAS, som har krävt sjukhusvård, det meddelar ÅHS i ett pressmeddelande. 

Det är inte bara på Åland dylika infektioner har ökat, i över ett års tid har en ökning skett i större delen av Europa. 

Tecken på allvarlig streptokock A-infektion är akut insjuknande med snabbt stigande feber, påverkat allmäntillstånd såsom förvirring, svårigheter att få i sig vätska och slöhet, sänkt medvetandegrad eller snabbt framskridande mjukdelsinfektioner med svår smärta och/eller hudrodnad. 

Det är normalt att då och då få en grupp A-streptokockinfektion, men man kan inte förutsäga vem som kommer att råka ut för en allvarlig infektion.  
GAS orsakar vanligtvis lindriga infektioner som svinkoppor hos mindre barn och infektion i svalg och tonsiller hos skolbarn och vuxna, samt ytliga sårinfektioner. Smittan sprids genom direktkontakt från människa till människa, indirekt via föremål eller som droppsmitta.  

GAS-infektion behandlas med antibiotika. Det finns inget vaccin mot GAS. Man kan minska risk för spridning av GAS genom noggrann hand- och hosthygien. Vid misstänkt allvarlig GAS-infektion, vid snabb försämring eller utebliven förbättring är det viktigt att snabbt ta kontakt med sjukvården. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »