Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 13 juni, 2024 - 06:05Uppdaterad: torsdag, 13 juni, 2024 - 09:14

Framtiden för ungdomarnas lågtröskelmottagning är oviss – men verksamheten fortsätter i ett år till

ÅHS lågtröskelmottagning för barn och unga öppnade i fjol och får åtminstone fortsätta i ett år till. Sedan kommer en utvärdering göras för att se om verksamheten faktiskt behövs. 

Mottagningen har prisats av politiker som en viktig insats för barn och unga dit alla under 18, utan kostnad eller remiss, kan vända sig för råd eller stöd. Klinikchef Malin Ringbom säger att personalen har varit duktig på att marknadsföra mottagningen men att besöken ändå varit få.  

Verksamheten fortsätter i höst med en personalstyrka på endast en person istället för två. Ringbom förklarar att det hela tiden endast funnits en tjänst vikt för mottagningen men att man tidigare genom budgettekniska orsaker kunde ha två personer i bemanningen.  

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »