Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 11 maj, 2018 - 05:53Uppdaterad: fredag, 11 maj, 2018 - 07:07

Hammarland kritiserar servicemål för äldre

Kommunstyrelsen i Hammarland bjuder in social-och hälsovårdsminister Wille Valve till Hammargården och Oasen för att träffa klienterna och avgöra vilka av de äldre som ska flytta hem.

 Så står det i senaste protokollet och styrelsen riktar alltså kritik mot servicemålen och kommande lagstiftning där målsättningen är att minst 90 procent av dem som är 75 år eller äldre ska ha möjlighet att bo kvar hemma, 5-6 procent på effektiverat serviceboende och 3 procent på institutionsnivå.

I dag på Åland bor endast 84 procent hemma eller på boenden utan stöd av kommunens hemservice, 5 procent bor på institution och 11 procent på effektiverat serviceboende.

Styrelsen skriver att det inte enbart är medicinska motiverade skäl som avgör om de äldre bör bo hemma eller beredas vårdplats. Den sociala biten av att vara delaktig och känna samverkan med personer i liknande situation är minst lika viktig. Man skriver även att olycksrisken är betydligt högre för dem som bor hemma. Idag bor 13 procent av kommunens invånare över 75 år på institution.

Wille Valve har ännu inte tagit del av protokollet och skrivelsen från Hammarlands kommunstyrelse och menar att han ska ta del av det efter helgen.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »