Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 11 september, 2017 - 14:14
  • Ska fotboll och friidrott separeras i Mariehamn i framtiden? Det ska stadsstyrelsen diskutera inom kort. Foto: Totte Vesterlund

Idrottsarenor på stadsstyrelsens bord

På torsdag diskuterar stadsstyrelsen förslag på vilka satsningar som ska göras för att förbättra friidrotts- och fotbollsfaciliteterna i Mariehamn.

Staden anser sig inte ensam kunna bära de merkostnader en separering av anläggningarna skulle innebära och förslaget till stadsstyrelsen är att anhålla om medfinansiering av landskapsregeringen.

I första hand föreslås en anhållan om 60 procent av kostnaderna upp till tre miljoner eruro för en friidrottsarena i Ytternäs och en renodling av WHA till fotbollsarena med konstgräs men med tre rundbanor för skolidrottens behov. I andra hand föreslås att staden anhåller om 40 procent av kostnaderna upp till 2,1 miljoner för en uppgradering av WHA till en kombinerad friidrotts- och fotbollsarena med sex rundbanor och hybridgräs.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »