Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 20 december, 2017 - 12:18Uppdaterad: onsdag, 20 december, 2017 - 12:31
  • Stadsfullmäktige beslöt att Trobergshemmet får behålla personalstyrkan nästa år. Arkivfoto: Malin Lundberg.

Ingen sägs upp på Trobergshemmet

Mariehamns stad kommer inte att dra in en närvårdartjänst om 91,5 procent på Trobergshemmet nästa år. När fullmäktige i går behandlade socialnämndens verksamhetsplan beslöt man att behålla den nuvarande personalstyrkan, och att en utredning gällande bemanningen på Trobergshemmet ska göras.

Fullmäktige beslöt också att man ska göra en utredning av vilka konsekvenserna blir ifall en institutionsavdelning på Trobergshemmet görs om till effektiverat serviceboende.

Vad gäller verksamhetsplanen för stadsledningen beslöt fullmäktige att matsvinn ska beaktas när staden nästa år gör en undersökning om hur skoleleverna upplever kvalitén på skolmaten. Undersökningen ska innehålla frågor hur eleverna uppfattar matsvinnets omfattning, orsak, miljö- och ekonomiska konsekvenser.

På fullmäktigemötet avtackades också ordförande Christian Beijar som lämnar ordförandeposten som han haft i sex år.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »