Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 13 maj, 2024 - 10:41Uppdaterad: måndag, 13 maj, 2024 - 13:07

Jomala gjorde mycket bättre resultat än budgeterat 2023

Jomala hade ett överskott på drygt 450 000 euro för 2023, vilket är mer än 1,5 miljoner euro bättre än budgeterat. 

Det är skatteintäkterna som var mycket högre än vad kommunen hade förväntat sig. Det uppväger med råge den verksamhet i kommunen som blev dyrare än den ursprungliga budgeten. Bland annat inflationen påverkade kommunens kostnader.  

Under 2023 fortsatte Jomalas befolkning att växa och vid årsskiftet var antalet invånare 5 698. 

I verksamhetsberättelsen skriver kommundirektör Christian Dreyer att kommunens kassa är relativt god, men utmaningarna med att upprätthålla god kvalitet och bygga ut service för en växande kommun fortsätter. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »