Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 3 april, 2019 - 14:28Uppdaterad: onsdag, 3 april, 2019 - 14:28
  • Jomala är i stort positiva till ett gemensamt demenscentrum men är inte säkra på att Ålands Hemgård är det bästa stället för det. Foto Malin Lundberg

Jomala positivt till gemensamt demenscentrum

Jomala kommun anser att Oasens förfrågan om att skapa ett gemensamt demenscentrum på Åland är välkommen och går i linje med landskapets rekommendationer för demensvården. Kommunen ställer sig ändå frågande till om Ålands hemgård är det bästa alternativet för placeringen med tanke på byggnadens skick. Socialförvaltningen i Jomala ser också gärna att tankarna kring ett demenscentret utvecklas och menar att ett centrum inte behöver betyda stora boendeenheter. De tycker att skilda enheter och delvis skild verksamhet skulle behövas för målgrupperna yngre och äldre demenssjuka. Statistik visar att år 2020 ska det finnas 751 personer med medelsvår demens på Åland och att 428 av dem kommer behöva tillsyn dygnet runt. I dag finns 76 tillgängliga demensvårdplatser i landskapet och det är enligt Oasen för lite.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »