Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 26 mars, 2024 - 06:05Uppdaterad: tisdag, 26 mars, 2024 - 07:08
  • Jomala vill ha ett eget äldreboende. Foto: Pixabay.

Jomala vill bygga eget äldreboende

Jomala vill bygga ett eget äldreboende på en tomt i närheten av Berghyddan, det är kommunstyrelsens förslag inför fullmäktige. 

Tomten i närheten av Berghyddan är det första alternativet, men det finns också möjlighet att bygga vid Oasen boende-och vårdcenter och det alternativet kan väljas om det går att genomföra med snabb tidtabell. 

Äldreomsorgskommittén har utrett hur kommunen ska säkra tillgången till boendeplatser och det är utgående från slutrapporten kommunstyrelsen tagit sitt beslut. 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att en tilläggsbudget 

om 100 000 euro beviljas för det vidare arbetet med framtagande av skiss- 

ritningar och projektering alternativt upphandlingsunderlag. Om planeringen framskrider enligt plan kan det bli byggstart under 2025. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »