Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 17 januari, 2022 - 21:22Uppdaterad: måndag, 17 januari, 2022 - 21:23
  • Karantänen förkortas i nuläget inte på Åland.

Karantänen förkortas inte på Åland

Coronakarantänstiden förkortas inte på Åland.

Detta trots att Institutet för hälsa och välfärd (THL) i förra veckan förändrade sin rekommendation så att karantänen i vissa fall kan förkortas till fem dagar.

På Åland har man redan länge erbjudit alla i karantän möjlighet att testa sig vid dag sex för att på så vis förkorta karantänen, något som ÅHS kommer fortsätta att tillämpa, informerade smittskyddsläkare Tora Woivalin på landskapsregeringens presskonferens på måndagen.

- Vi vill inte riskera att missa någon som håller på att utveckla sjukdom, så att man till exempel går tillbaka för tidigt till sitt jobb inom äldreomsorgen, sa hon.

Inte heller isoleringstiden för dem som insjuknat med lindriga symptom förkortas i nuläget enligt THL:s rekommendation om fem dagar.

- Här tillämpas sju dagar, och det gäller dem som har fullgott vaccinationsskydd, sa Tora Woivalin.

På grund av de höga smittotalen smittspåras i nuläget endast situationer där det finns hög smittorisk, alltså personer som bor under samma tak och personer som arbetar inom äldreomsorgen eller sjukvården. Personer som just nu inte innefattas av smittspårningen, men som vet att de träffat någon som senare testat positivt, bör vara uppmärksamma på symptom i fem dagar, informerade Tora Woivalin.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »