Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 27 mars, 2023 - 15:13Uppdaterad: måndag, 27 mars, 2023 - 15:22
  • Sunnanberg gjordes om från institutionsvård till ESB-boende. Arkivbild.

Klienter i boendeservice ökade förra året

Under förra året ökade antalet klienter i boendeservice med 41 klienter jämfört med 2021. Per den sista december fanns 335 klienter i boendeservice, det här visar statistik från Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub. 

Antal klienter i institutionsvård för äldre var 97 i slutet av år 2022. Jämfört med 2021 var det en minskning med 20 personer. Förändringen kan till största del förklaras med att från och med den 1 januari 2022 gjordes Sunnanberg vårdhem i Saltvik om från att ha varit institutionsvård till att vara ett serviceboende med heldygnsomsorg, så kallat effektiverat serviceboende, ESB. På grund av detta är uppgifterna för 2022 inte helt jämförbara med tidigare år.

Den övervägande delen av klienterna i institutionsvård för äldre, 58 procent, var kvinnor. De flesta klienterna är i åldersgruppen 75–84 år. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »