Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 26 maj, 2023 - 13:27Uppdaterad: fredag, 26 maj, 2023 - 14:30
  • Kumlinge menar att kapaciteten på färjorna minskar. Arkivbild.

Kumlinge kommun är oroad över trafiken

Kumlinge kommun är oroade över trafiksituationen inom skärgårdstrafiken och känner även en stor frustration över flera trafikrelaterade saker. 

Därför var representanter från Kumlinge kommun till landskapsregeringen och framförde sina synpunkter under torsdagen. I en skrivelse de hade med sig framför de att det sker en tillbakagång istället för utveckling inom skärgårdstrafiken. 

 De menar att kapaciteten minskar hela tiden till och från nordöstra skärgården. De ger exempel på att det verkar som att M/S Alfågeln inte kan ta lika många bilar per tur som tidigare på grund av säkerhetsregler och att dagens bilar är tyngre, vilket gör att hyllorna inte kan lastas som förut. 
Minskningen av kapacitet på tvärgående linjen när Mergus börjar trafikera ses också som ett stort problem. 

De framhåller att de har förståelse för att man räknar kapacitet på årsbasis, men att det inte hjälper att det finns platser i januari när det är fullt under högsäsongen. De vill ha fler turer under högsäsongen för att lösa kapacitetsbristen.   

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »