Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 3 februari, 2023 - 13:32Uppdaterad: fredag, 3 februari, 2023 - 16:06
  • Illustration från OX2.
  • Fr. v. Peter Wiklöf, vd Ålandsbanken, Anders Wiklund, Country Manager OX2 Åland, Mattias Jansryd, kommundirektör Lumparland, Ronny Eriksson, vd Långnäs hamn och Jonas Henriksson, vd Rederi Ab Lillgaard. Foto: OX2

Långnäs hamn kan bli Mega Grön Hamn

Nu ska det starta en förstudie för planering och etablering av en Mega Grön Hamn med placering i samexistens med Långnäs hamn.

Det är OX2 Åland och Ålandsbankens fondbolag som står bakom förstudien. Enligt ett pressmeddelande utgör Långnäs en lämplig knutpunkt för OX2:s och Ålandsbankens havsbaserade projekt Noatun Nord och Syd, både för konstruktion, elanslutning, vätgas och e-bränsleproduktion och distribution samt nya företagsetableringar.

Fullt utbyggd ska hamnen fungera som en grön nod och möjliggöra, förutom konstruktionslogistik till de enskilda projekten, bland annat möjligheter för nya företagsetableringar, arbetstillfällen och konkret elanslutning till Åland. I projektet planeras bland annat produktion av vätgas som ger drivmedel för rederibranschen, nyttjandet i lokal framtida skärgårdstrafik samt nyttjandet i industriella processer på Åland. Långnäs blir även en viktig knutpunkt för transport av vätgas genom planerade Baltic Sea Hydrogen Collectorner till kontinenten.
Förstudien planeras pågår i ett år.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »