Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 27 september, 2023 - 19:00Uppdaterad: torsdag, 28 september, 2023 - 17:20

Lantrådet hävdar att infrastrukturministern uteslöt sig själv från vindkraftsmöten – "Paller" kontrar Wikström

Blev infrastrukturminister Christian Wikström (Ob) utesluten ur landskapsregeringens vindkraftsarbete eller uteslöt han sig själv? Lantrådet Veronica Thörnroos (C) och Wikström själv ger två diametralt olika versioner över förra veckans händelseförlopp. 

Thörnroos säger att Wikström inte har uteslutits utan att han "uteslutit sig själv".  
– I förra veckan när vi hade regeringssammanträde och skulle fatta beslut i en vindkraftsfråga så reste sig Wikström och gick ut ur rummet och försvann, säger hon.  

Thönroos valde då att följa efter honom för att fråga vad som händer. 
– Han svarade mig lite diffust nog men att Obunden samling inte vill att han ska vara med och fatta de här besluten. Därmed har han nog förverkat sin rätt, så som jag ser det som regeringschef, att delta i de fortsatta förhandlingarna, säger lantrådet.

Om detta inte skulle ha skett kunde Wikström, enligt Thörnroos, fortsättningsvis ha kunnat delta i vindkraftsarbetet. 

Wikström beskriver Thörnroos uttalanden som "paller".  
– Om jag självmant skulle ha tagit initiativ till att bli utesluten skulle jag väl ha sagt det, säger han.  

Sedan Obunden samling presenterade sitt valprogram, där partiet säger nej till storskalig havsbaserad vindkraft, har Thörnroos och Centern velat att han ska lämna vindkraftsstyrgruppen, något han inte gått med på. Det aktuella regeringssammanträdet lämnade han för att diskutera en fråga med några tjänstemän, inte på grund av en önskan om att inte delta i beslutsfattandet gällande vindkraft.  
– Att man utesluts för att man inte var med på ett beslut – om man går igenom alla beslutsprotokoll och börjar resonera på det viset så skulle vi inte ha några styrgrupper överhuvudtaget. Jag vet inte hur förvaltningen skulle fungera om man skulle resonera konsekvent på det viset. Det handlar inte om det, säger Wikström.  

Han nekar till att han till lantrådet skulle ha sagt att Obunden samling inte vill att han ska vara med och fatta beslut om vindkraft.  

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »